Historia

Quarnevalen

Traditionen med studentkarneval i Stockholm har anor från tidigt 1900-tal. Valborgsmässoafton 1910 firade KTH-studenterna att en tvist gentemot skolledningen var löst. Man satte ihop ett karnevalståg, vilket sedan blev till en tradition. Denna tradition höll i sig till 1928, då Stockholms studentkår beslöt att tillfälligt ha uppehåll i verksamheten.

Kriget fördröjde en återstart men 1953 återupptogs traditionen med studentkarneval med anledning av att Stockholm fyllde 700 år. Karnevalsvägen gick från Norra Real till Skansen och blev en succé. Över 200 000 åskådare kom för att beskåda spektaklet. Därefter hölls en studentkarneval vartannat år fram till 1967. Detta var en tid med studentuppror och karnevalen föll i glömska.

Fram till 1967 hade SSCO haft huvudansvaret för karnevalen men lämnade nu över detta till Kungliga Tekniska Högskolans Studentkår (THS).

År 1977 när THS fyllde 75 år återstartades traditionen och i samband med detta ändrades namnet till Quarnevalen. Karnevalsvägen förändrades också till dess nuvarande sträckning. Quarnevalståget 1977 blev en formidabel succé och Quarnevalsutskottet försökte återigen 1980 att få tillstånd för verksamheten.


Squvalp

Efter succén 1977 så försökte Quarnevalsutskottet återigen 1980 att få tillstånd för verksamheten. Detta år satte Tekniska Högskolans Studentkår själva käppar i hjulet och ville inte stödja arrangemanget ekonomiskt. De bestörta Quarnevalsgeneralerna beslutade då att skapa en Quarneval på vatten och Squvalp föddes.

1981 tog THS sitt förnuft till fånga och sedan dess har Quarnevalen varit en återkommande tradition vart tredje år i Stockholms innerstad, och varje år det inte arrangeras en Quarneval så arrangerar föreningen Quarnevalen Squvalp.


Byggplatsen

Squvalp äger rum på Smedsuddsbadet, precis vid Rålambhovsparken. Byggplatsen öppnar den 10e Maj klockan 14:08 och är öppen till 18:08. Den 11e Maj så öppnar byggplatsen 6:08 och byggstoppet är 12:08.

Blasquan

Blasquan är Squvalps programblad, likt Bruxen som skickas ut inför Quarnevalen så är den fylld med mer eller mindre relevant information gällande evenamnget

Squvalpstabens Redaqtörer, i samarbete med sina undergruppare och resten av Staben, producerar tidningen.

Blasquan skickas ut tillsammans med Osqledaren till alla THS-medlemmar precis innan evenemanget. Håll utkik i brevlådan!

© 2019 Quarnevalen