Quarnevalen

Traditionen med studentkarneval i Stockholm har anor från tidigt 1900-tal. Valborgsmässoafton 1910 firade KTH-studenterna att en tvist gentemot skolledningen var löst. Man satte ihop ett karnevalståg, vilket sedan blev till en tradition. Denna tradition höll i sig till 1928, då Stockholms studentkår beslöt att tillfälligt ha uppehåll i verksamheten.

Kriget fördröjde en återstart, men 1953 återupptogs traditionen med studentkarneval med anledning av att Stockholm fyllde 700 år. Karnevalsvägen gick från Norra Real till Skansen och blev en succé. Över 200 000 åskådare kom för att beskåda spektaklet. Därefter hölls en studentkarneval vartannat år fram till 1967. Detta var en tid med studentuppror och karnevalen föll i glömska.

Quarnevalståget 1977 blev en formidabel succé och Quarnevalsutskottet försökte återigen 1980 att få tillstånd för verksamheten. Detta år satte Tekniska Högskolans studentkår själva käppar i hjulet och ville inte stödja arrangemanget ekonomiskt. De bestörta Quarnevalsgeneralerna beslutade då att skapa en Quarneval på vatten och Squvalp föddes. Squvalp har sedan dess genomförts de år Quarnevalen inte genomförs.

1981 tog THS sitt förnuft till fånga och sedan dess har Quarnevalen varit en återkommande tradition vart tredje år i Stockholms innerstad.

Squvalp

Inte tar Q Arne Valén ledigt för att Quarnevalen vilar upp sig i två år! De år som Quarnevalen inte genomförs arrangerar Quarnevalsstaben Squvalp, vilken är en miniquarneval på vatten.

Arrangemanget samlar omkring 600 deltagare, som under en dag bygger flytande ekipage. Byggplatsen öppnar klockan 06.08 i Rålambshovsparken och klockan 14.08 äger sjösättningen rum.